Bønneemner

“Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få.
Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!”
(Lukas 10,2)


Arbeidet i Norge:

 • flere faste givere
 • sommerstevnet 2018
 • alle frivillige medarbeidere

NLL Varanasi:

 • alle evangelistene/pastorene og deres familier
 • menighetsplanting
 • evangelisering
 • evangelistopplæringen
 • skolene
 • barnehjemmet

NLCI Bangalore:

 • staben ved Logos Centre og deres familier
 • misjonærene som er involvert i bibeloversettelsesarbeid
 • de 32 pågående bibeloversettelsesprosjektene
 • opplæring av medarbeidere i oversettelsesarbeidet

BE

“Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet.”
(Kolosserne 4,3)
GI


Gi din pengegave til misjonsarbeidet via bankkonto nr.
3030.32.75815.