Om oss

Vi er en kristen misjonsforening som arbeider med å

  • reise økonomisk støtte til misjonsarbeid i India
  • arrangere et årlig sommerstevne i Norge


Ansvarlige i Bibelmisjonen Nytt Livs Lys:
  • Vidar Brautaset (styreleder)
  • Harald Elvegård
  • Arne Gundersen
  • Ragnar Norum
  • Amund Sævland
  • Geir Øynes
  • Vigdis Oen Bakke (kasserer)
  • Tonny Lindeli (assisterende kasserer)
Alle arbeider for misjonen på frivillig basis.  Derfor har vi minimale administrasjonsutgifter.

PionereneEkteparet Hildur og Arnfinn Andaas var pionermisjonærer som arbeidet i Asia i over 50 år. Vi støtter videreføringen av det arbeidet de drev og støttet i India.
Foruten India drev de arbeid i Japan, Hong Kong og Sri Lanka. Alle disse stedene drives fortsatt virksomheten med ett mål for øye: Spre Guds Ord til alle folkeslag!

India for Kristus


“Det står skrevet:
Mennesket lever
ikke av brød alene,
men av hvert ord som
går ut av Guds munn.”
(Matteus 4,4)

Indiske partnere


Bibeloversettelsesarbeid:
Logos Centre NLCI
Bangalore, Karnataka


Evangelisering og
menighetsplanting:
New Life League
Varanasi, Uttar Pradesh

Støtte arbeidet?

Bruk bankkonto
3030.32.75815